Ik wens me te registreren als nieuwe gebruiker.

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van uw aanvraag, worden door Indigo als verwerkingsverantwoordelijke gebruikt om de gevraagde parkeerkaart te bezorgen, zoals verder uitgelegd in ons privacybeleid. In dit beleid kan u terugvinden hoe u uw rechten van toegang, verbetering en verzet als betrokkene kunt uitoefenen.”